Dobrý, zlý a škaredý

Legendárny western. Traja pištoľníci hľadajú poklad.