Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Hudobné štúdio M

Vhodné pre všetkých
Hudobný profil Beáty Dubasovej so skupinou Kamene.
Hudobný profil Beáty Dubasovej so skupinou Kamene. Ako hostia relácie vystupujú Vašo Patejdl a Ján Kuric so skupinou Vidiek.