Osobnosti slovenskej hudby

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Ján Cikker o svojom živote a diele.
Hudobný dokument Ján Cikker približuje život a dielo umelca. Je to výber zo záznamov opernej, symfonickej a komornej hudby skladateľa, ako aj zo slovných vstupov Jána Cikkera o svojom živote a tvorbe z archívu STV.