Sú krajiny...

Galaprogram 50. ročníka Celoštátneho ľudovo - umeleckého festivalu.