Na tichej hladine

Vhodné pre všetkých
Prírodopisný film o živote obojživelníkov u nás.