50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Povstalecké memoáre SNP

Vhodné pre všetkých HD
Spomienky plukovníka v zálohe Andreja Júnyho, veliteľa obranného úseku Čremošné, na SNP.