50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Povstalecké memoáre SNP

Vhodné pre všetkých HD
Spomienky Cyrila Kuchtu, náčelníka operačného oddelenia počas SNP a po ústupe do hôr.