Povstalecké memoáre SNP

Vhodné pre všetkých HD

Spomienky plukovníka v zálohe Andreja Júnyho, veliteľa obranného úseku Čremošné, na boje v SNP.