50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Povstalecké memoáre SNP

Vhodné pre všetkých HD
Spomienky Miloša Hrušovského, člena IV.ilegálneho ÚV KSS, na SNP.