50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Povstalecké memoáre SNP

Vhodné pre všetkých HD
Spomienky Ing. Ernesta Bielika, veliteľa partizánskej brigády Jánošík, na boje v SNP.