50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Frontové divadlo

Nevhodné do 12 rokov
Dramatická rekonštrukcia histórie Frontového divadla, ktoré pôsobilo počas Slovenského národného povstania.
Dramatická rekonštrukcia histórie Frontového divadla, ktoré pôsobilo počas Slovenského národného povstania. Historická pravda je verifikovaná nielen prítomnosťou živého pamätníka tých čias. Umocňuje ju predovšetkým spoluprežívanie súčasníkov, ktorí zachytili odkaz a sami ho chcú odovzdať ďalej. Skupina mladých ľudí, ktorá sa vydala po stopách umeleckej družiny, čo sa pred štyridsiatimi rokmi rozhodla svojim spôsobom prispieť k úspechu SNP, sa spočiatku nijako netají tým, že o histórii Frontového divadla veľa nevie. Nasadá však do autobusu, podobného tomu frontovému, počúva a "dramatizuje" spomienky účastníka, spieva a postupne stále viac vdychuje atmosféru odhodlania rovnako mladých ľudí spred štyridsiatich rokov.