MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Volali ma Katka

Nevhodné do 7 rokov
Televízny dokument o životnom osude Edity Drori-Ernstovej z Izraela, jej spomienky a svedectvá, ktoré sú späté so Slovenským národným povstaním.