50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Konečná stanica Rytmus

Inscenovaný revuálny program v uliciach Bratislavy.