Soirée

Prevzaté predstavenie z Divadla na Korze z roku 1968.