Spektrum vedy

Magazín o úspechoch slovenských vedcoch doma aj v zahraniči.