Televízia za dverami

O ľuďoch a udalostiach jubilujúcej televízie v sérii archivára Milana Antoniča.