Televízia za dverami

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
O ľuďoch a udalostiach jubilujúcej televízie v sérii archivára Milana Antoniča.
Séria publicisticko-dokumentárnych relácií k 60. výročiu prvého vysielania Slovenskej televízie. Relácia prináša formou neformálnych rozhovorov (počas „prechádzky“ priestormi STV, ale aj súvisiacimi exteriérovými lokalitami) s tvorcami konkrétnu televíznu profesiu, zaspomíname na významné televízne osobnosti a ich televízne diela. V druhej polovici vkročíme do 13. archívnej komnaty STV, kde nám televízny škriatok pripraví prekvapenie k jubileu, ktorým upozorní na dôležité udalosti a prelomové obdobia v jej histórii. Záver patrí virtuálnej galérii osobností televíznej histórie. V siedmej časti archivár Milan Antonič predstaví - televízne profesie: filmový a obrazový strihač Helena Hartmannová - obrazová strihačka Ladislav Halama - filmový strihač Marián Petro - elektronický strihač - 13. archívnu komnatu STV: predchodcovia deduška Večerníčka, netradičné zobrazenia deduška Večerníčka. Virtuálna galéria osobností televíznej histórie: obrazová strihačka Helena Hartmannová, filmový strihač Ladislav Halama.