Danka a Janka

Detský program HD
Seriál animovaných rozprávok podľa knihy Márie Ďuríčkovej "Danka a Janka v rozprávke".
Animovaná rozprávka zo série rozprávok podľa knihy M. Ďuríčkovej "Dánka a Janka". Ako Janka a Dánka zachránili pred vyrúbaním starý javor a ako sa im strom napokon odvďačil.