Príroda 1997 (Mozaika krehkej rieky)

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Prírodovedný dokument o živote v rieke Hron, s osobitým zreteľom na rybiu osádku a ekológiu rieky.