Záhrada

Poeticky ladený film o mladom mužovi hľadajúcom samého seba a smerovanie svojho života./ K úmrtiu herca Mariána Labudu/