Operené stíhače

Vhodné pre všetkých
Prírodopisný film o živote a hniezdení dravých vtákov žijúcich v lokalitách Východného Slovenska.