Premeny

Utorok 2.07.2019


Nevhodné do 12 rokov HD

Film Premeny zachytáva prácu slovenskej mimovládnej organizácie Človek v ohrození a jej kenských partnerských organizácii.

Film Premeny zachytáva prácu slovenskej mimovládnej organizácie Človek v ohrození a jej kenských partnerských organizácii. Prvý príbeh zobrazuje miestne komunity na pobreží Kene, s ktorými mimovládne organizácie spolupracujú na udržateľnom využívaní miestnych prírodných zdrojov. Prostredníctvom ochrany významných mangrovníkových lesov podporujú ekonomický rast komunít a globálne ovplyvňujú ekosystém celej planéty. Druhý príbeh sa odohráva v centrálnej Keni, kde Človek v ohrození mení vzťah mladých ľudí k poľnohospodárstvu. Svojou prácou sa snaží znížiť percento migrácie z vidieka do veľkých miest, ktorá býva zväčša neúspešná. Mladí ľudia končia v slumoch a v ešte výraznejšej chudobe.

Nájdete nás na Facebooku