50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Nešťastná šťastná Hana Hegerová

Hudobný medailón speváčky Hany Hegerovej.