Správy RTVS
Správy RTVS

Za bránou nebies

Rôzne predstavy o posmrtnom živote človeka od najstarších čias až po súčasnosť vo výtvarnom umení, legendách, piesňach, literárnych dielach.