Tour de France 2022
Tour de France 2022

Encyklopédia slovenských obcí

Vhodné pre všetkých HD
História a súčasnosť slovenských obcí
Vernár potrápila 2. svetová vojna, ktorej pozostatky tam nájdete dodnes. To aj vďaka mladým Vernárčanom, ktorým sa v spolupráci s OZ Vernárskych tradícii na kopci Hornková podarilo obnoviť jeden z partizánskych bunkrov. V obci sa nachádza veľa unikátov. Gréckokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie so vzácnym ikonostasom, zemné pivnice a ojedinele sa nájdu aj tradičné drevenice. Svojou krásou berie dych aj národná prírodná rezervácia Vernárska tiesňava.