Príroda (Malý brat veľkej rieky)

Vhodné pre všetkých
Prírodopisný dokument o krásach, ale aj faune a flóre Malého Dunaja.
Prírodopisný dokument o faune a flóre Malého Dunaja. Zaujímavý pohľad na odnož veľkého Dunaja, ktorý po oddelení od hlavného toku, vytvára pozoruhodný ekosystém. Predtým považovaný Malý Dunaj za civilizačnú stoku po prijatí zákonných opatrení sa opäť premenil na živú rieku, so svojim typickým životom v lužných lesoch, ale aj pod hladinou vody. Ide svojim spôsobom o unikátnu a raritnú oblasť južného Slovenska, ktorá vytvára tzv. Žitný ostrov - obilnicu Slovenska. Lenivo tečúci Malý Dunaj má aj svoju históriu: sú to predovšetkým vodné mlyny, z ktorých niektoré sa podarilo rekonštruovať - Jelka. Unikátne zariadenia týchto zákonom chránených stavieb ponúkajú možnosti aj pre turistov: zoznámiť sa so starým, ale účinným a kvalitným mletím, spracovaním obilnín na kvalitnú múku, najmä pšeničnú, ražnú, ale tiež aj krupicu. Okolie Malého Dunaja kypí životom. Zvlášť vzácnym operencom je rybárik. Ide o malého vtáčika, ktorý je najkrajším našim zástupcom z vtáčej ríše. Unikátne zábery z jeho života, párenia, ale aj výchovy mláďat sú fascinujúce, rovnako tak ako aj spôsoby jeho obživy. Malý "brat" veľkej rieky sa stal lákadlom aj pre splavovačov vodných tokov. Ročne sa sem za romantickým dobrodružstvom vydávajú desiatky turistov nielen od nás, ale aj zo susedných krajín. Zvlášť zaujímavým objektom je Klátovská rezervácia. Tu, kde sa stretávajú číre vody s mútnymi, ožilo riečne dno mnohými rybami, ktoré sme už považovali za vyhynuté. Dokonca sa tu nachádzajú i tie druhy, ktorých domovom je veľtok Dunaja.