Sólo pre bicie (hodiny)

Televízna inscenácia hry O. Záhradníka. Konfrontácia životných postojov dvoch generácií.