Sólo pre bicie (hodiny)

Pondelok 24.07.2017


Nevhodné do 12 rokov Audio komentár

Televízna inscenácia hry O.Záhradníka.

Televízna inscenácia hry O.Záhradníka. Konfrontácia životných postojov dvoch generácií - generácie starých otcov, žijúcich už len v spomienkach na staré časy a generácie ich vnukov, ktorí sa dravo a mnohokrát až neľútostne ženú do budúcnosti.

Nájdete nás na Facebooku