Sólo pre bicie (hodiny)

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Televízna inscenácia hry O. Záhradníka. Konfrontácia životných postojov dvoch generácií.
Televízna inscenácia hry O.Záhradníka. Konfrontácia životných postojov dvoch generácií - generácie starých otcov, žijúcich už len v spomienkach na staré časy a generácie ich vnukov, ktorí sa dravo a mnohokrát až neľútostne ženú do budúcnosti.