Ring voľný

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Slovenský televízny film zo športového prostredia.
Mladý pästiar Ondro Ruman, okrem toho, že reprezentuje farby svojho oddielu, podieľa sa i na výhodách, ktoré podnik tomuto nádejnému reprezentantovi poskytuje. Športová tragédia v ringu otrasie jeho sebavedomím i svedomím. Chcel by sa vzdať športovej kariéry, to by však znamenalo i stratu výhod v zamestnaní.