Fenomén21
Fenomén21

Melodické kontrasty

Vhodné pre všetkých
Hudobno-zábavný program zostavený z populárnych melódií.