Zabudnuté kúpele

Nevhodné do 12 rokov HD
O zašlej sláve kúpeľov a kúpeľníctva na území Bratislavy, ktorá pretiekla rokmi ako vody Dunaja.
V relácii si pomocou dobových obrázkov, zachovaných písomností a niektorých štipľavých zaujímavostí, ktoré sa šírili ústnym podaním, zaspomíname na zašlú slávu kúpeľov na území Bratislavy. Boli to kúpele po ochranou Panny Márie známe ako Marien Bad, Vodoliečebný ústav na Hlbokej ceste, Mestské kúpele Grossling, pobrežné riečne kúpele na Dunaji. Odtekajúcimi vodami Dunaja, akoby odplávala aj ich sláva , ale spomienky na niektoré z nich zostali.