Čo sme komu urobili?


Komédia o konzervatívnom manželskom páre a jeho štyroch dcérach, ktoré sa rozhodnú pre multikultúrny výber ženíchov.

Nájdete nás na Facebooku