Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Dolný tok Váhu

Vhodné pre všetkých
Fauna a flóra dolného toku Váhu.
Rieka Váh je najdlhšou a najväčšou riekou Slovenska, ktorá aj pramení na jeho území. Každá jej časť sa vyznačuje iným biotopom: inými živočíšnymi druhmi nad vodou a pod vodou. Na príčine je nielen šírka toku či jeho rýchlosť, ale tiež aj geografické podmienky. Celkom iný a špecifický je život na brehu Váhu, ale aj pod hladinou, na sútokoch s Hronom, ale najmä Dunajom. Novým fenoménom, ktorý ovplyvnil život na brehoch, ale aj pod vodou, je znečisťovanie rieky splaškami či odpadovými vodami, ale aj pytliactvom. A tak sa mení idylický svet tejto krásnej rieky. Možno speje k horšiemu, ak nie k zániku. Treba však konať hneď!