Takí sme boli (Slávne obdobie filmovej tvorby STV)

Piatok 3.08.2018


Vhodné pre všetkých

Spomínanie prvej internej hlásateľky Blaženy Kočtúchovej. /Spomíname na hlásateľku Blaženu Kočtúchovú /

Nájdete nás na Facebooku