Takí sme boli (Slávne obdobie filmovej tvorby STV)

Vhodné pre všetkých