Tour de France 2022
Tour de France 2022

Takí sme boli

Vhodné pre všetkých
Relácia začína poslednými hlásateľskými vstupmi Dany Herrmanovej z budovy Slovenskej televízie na námestí SNP 33, na ráno, kedy tanky obsadili námestie, pred poštou práve ruskí vojaci zastrelili mladého chlapca, do budovy televízie vstupujú ruskí vojaci - a vysielanie Slovenskej televízie je prerušené. Spomína Ján Čomaj, spisovateľ a publicista - na vysielanie Televíznych novín z náhradných priestorov STV niekde na periférii Bratislavy, kde správy sprostredkovávali Karol Polák a Dana Herrmanová. Mnohí novinári so statočnými občianskymi postojmi museli opustiť na 20 rokov pracoviská, mali zakázané publikovať, nemohli účinkovať v rozhlase a televízii. Hovorí Pavol Povoda, ktorý mal 21.8.1968 službu ako režisér vysielania, Koštová Jarmila a Langová.