Takí sme boli

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Na svoje začiatky v Redakcii pre deti a mládež spomínajú Zora Bachnárová a Ján Chlebík.