Takí sme boli

Vhodné pre všetkých
Dramaturg Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Jozef Kočí vysvetľuje zámery pri koncipovaní vysielania dramatickej tvorby a jej zaradenia do tzv.bratislavských pondelkov. Výber autorov na tú dobu nezvyčajne avangardných, ako Camus, Sartre a iní.. podčiarkla výpoveď Ivana Terena, režiséra inscenácie...... Zároveň vyzdvihol prácu televízneho dramaturga, ktorého podiel na kreovaní scenára i výsledného diela je výrazný. Začiatky prvých inscenácií boli ťažké, priestory ešte na Zochovej ulici/ v Slovenskom rozhlase/ málo vyhovujúce, a napriek tomu to bolo mimoriadne tvorivé obdobie. Viera Strinsková spomína na množstvo hereckých príležitostí, ktoré dostala, ale aj na spoluprácu s vynikajúcim hereckými osobnosťami, ktoré táto doba mala. STV priniesla nové podnety aj v spôsobe inscenovania, v práci s kamerou, dala možnosti mladým hercom, atď... Relácia vznikla pri príležitosti 40 rokov existencie Slovenskej televízie v spomienkach jej tvorcov.