Mojich sedem divov

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Dr. Odolen Smékal - indológ a hindista - zoznamuje divákov so siedmimi vecami a javmi, ktoré ho najviac udivujú.