Malé tajomstvo krovín

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Filmová kompozícia s človekom, ľuďmi, ktorí sú sprostredkovateľmi, sprievodcami svetla, vedú nás ku krásnym a prostým zázrakom života, zázrakom práce a k prozreteľnosti, k sile prírody...v predkamerovej skutočnosti posúvajú naše vnímanie k výpovedi evokujúcej nezastupiteľnosť vonkajších a vnútorných inšpiračných zdrojov v citovej výchove a kultúre v súčasnom svete.