50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

TV ŠANCA

Nevhodné do 12 rokov HD
Zábavno-súťažná relácia s Martinom Nikodýmom.