Športová televízia
Športová televízia

Z tvorby nezávislých producentov - dokumenty (Teplička nad Váhom obec Žofie Bosniakovej)

Vhodné pre všetkých HD
Dokumentárny film o minulosti, ale aj súčasnosti obce.