Z tvorby nezávislých producentov - dokumenty (Vo vetre kopýt II.)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Dokumentárny film ukáže netradičný, vo svete ojedinelý chov koní vo voľnej prírode.
Dokumentárny film ukáže netradičný, vo svete ojedinelý chov koní vo voľnej prírode. Predstaví ich život vo všetkých ročných obdobiach v prostredí Muránskej planiny a Slovenského raja v spojitosti s prírodou. Sprístupní jedinečnosť týchto vzácnych biotopov s faunou a flórou, na ktorú má muránsky kôň, ako nepôvodný živočíšny druh tohto prostredia výrazný pozitívny vplyv. Dokument sa zameria na kone žijúce vo voľnej prírode polodivokým chovom.