50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Z tvorby nezávislých producentov - dokumenty (Geoderma - Živý plášť planéty Zeme)

Nevhodné do 12 rokov HD
Enviromentálny dokument.
Pôda je dôležitou súčasťou života na Zemi a človek by na tejto planéte bez nej nemohol existovať. Čo dnes o pôde vieme? Ako s týmto poznaním nakladáme ? Ako sa človek stará o pokožku našej matky Zeme , o Geodermu? Na tieto otázky odpovedá sprievodca dokumentom - pôdny biológ Ladislav Miko. Zásadným činiteľom, ktorý pôdu spoluvytvára je život. Blízko nás v pôde žije státisíce druhov organizmov najrôznejších tvarov a veľkosti. Napriek tomu ich takmer nikto nevidel. Do pozoruhodného mikrosveta pôdy a pôdnych organizmov nás zavedie náš sprievodca . Stretneme sa s bizarným priestorom obývaným baktériami, hubami a ďalšími živočíchmi a organizmami, viditeľnými lupou alebo mikroskopom. Bez pôdnych organizmov a bez neustálej konfrontácie zrodu a zániku by nebolo pôdy. Napriek tomu človek, v dobrej viere zabraňuje týmto životodárnym procesom, ktoré v krátkodobom horizonte môžu človeka obmedziť v jeho potrebách, ale v dlhodobom sú podmienkou aj jeho života. Je potrebné, aby Geoderma, plášť našej Zeme, zostala životodárnou štruktúrou a úrodnou pôdou. Čo preto musíme urobiť? Na to sa snaží odpovedať dokument z tvorivej dielne SKYFILMU, ktorého kameramani nasnímali svet „pod našimi nohami“. Svet je nám na prvý pohľad vzdialený , ale mali by sme ho čo najskôr poznať a pochopiť, aby aj budúce generácie mali na životnej púti na tejto planéte vždy „pevnú a živú pôdu pod nohami“.