Z tvorby nezávislých producentov - dokumenty (Kultúrne hodnoty a pamiatky na území NP Poloniny a CHKO Vihorlat)

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Prechádzka málo poznanými zákutiami tohto kraja.