Stretnutie vo Vysokých Tatrách (Stretnutie v Tatrách)

Nevhodné do 12 rokov
Hudobná groteska.