Športová televízia
Športová televízia

Hody

Nevhodné do 12 rokov
Tragikomédia o rodinnom stretnutí počas tradičných hodov v jednej západoslovenskej dedine.
Tragikomická výpoveď o spoločnosti a rodine v nej, o životných názoroch, morálnych postojoch a generačných vzťahoch, odohrávajúca sa počas tradičných hodov v jednej západoslovenskej dedine.