Žingorov proces

O obnovenom procese s odsúdenými členmi partizánskej skupiny a jej veliteľa Viliama Žingora.