Žingorov proces

Nevhodné do 12 rokov
O obnovenom procese s odsúdenými členmi partizánskej skupiny a jej veliteľa Viliama Žingora.