Rozprávky z krajiny vychádzajúceho slnka

Detský program
Séria animovaných večerníčkov pre deti.